Advent-sang av høy klasse

 

Drammens Tidende – Buskerud Blad, 24. november 1997
Advent-sang av høy klasse
av Martin Haug
Å heve et ordinært kirkekor til
det nivå Adventsangeme har i
dag, tilhører de musikalske undre. Dirigent Sverre Valen har
en evne til å skape skjønnklang
ut av «vanlige» stemmer. Hans
kjennemerke er en foredling av
vokalkvalitet individuelt, og en
tilpasning til et felles klangideal. Dette forener kraft, klarhet
og ikke minst skjønnhet på en
måte som gjør hans konserter
til opplevelse.I tillegg til det forklarlige, er
det denne nerven i tonen, som
er hør og følbar. Den første julekonserten i Bragernes kirke i
år besto av utsøkt musikk,
fremført av skolerte stemmer,
en dirigent som dyrket frem et
kunsterisk nivå. Tolkningene
hadde også et åndelig perspektiv, gjennom det tydelige engasjement i formidlingen.Nettopp dette kompenserer
for de små ujevnheter som kan
registreres i presisjon. Intoneringen er nærmest uklanderlig.
Adventsangemes repertoar
for Julekonserten spente fra
tradisjonelle klassikere som
Handel, Mozart og Mendelssohn, til nyromantiske samtidskomponister. Hver sats får
musikalsk energi en dynamikk
som ikke bare er volum.Koret har nivå til å mestre et
komplisert tonespråk, enten i
form av barokk polyfoni, eller
til avansert harmonisering i
moderne stil. Programmet er
gjennomarbeidet og gjennomtenkt i komposisjon, tre avdelinger med innbyrdes variasjon
i uttrykk, epoke og tonespråk.
Fra den første avdelingen vil
jeg spesielt trekke frem Men-
delssohns motett, «Hear my
Prayer», der korets sopran-solist, Sissel Olsen, sang det krevende solopartiet utrolig fint.

I to instrumentale intermezzi,
imponerte to av korets medlemmer. Tone Stokland, fiolin,
og Ludvig. A. Stokland, trombone. Solid akkompagnatør
gjennom konserten var Solveig
N. Andersen.

Advenstsangeme fremførte
en avdeling Nordisk kormusikk
fra vårt århundre, der særlig
Ivar Wideens «Den stora vita
här» var en flott komponert
sats. Til slutt. Engelsk samtidsmusikk i tonale stil, med
vesentlige komponister som
Tom Fettke og John Rutter representert.
Den utrolig vakre
«Bønn» av Jean Radn, signert
G. Fauré, burde kanskje vært
plassert i første avdeling. En
godt besøkt kirke fikk «Deilig
er Jorden» som ekstranummer.