Klassiske perler

 

Fredrikstad Blad, 8. februar 1996
Klassiske perler
av Bjørg Gangfløt
Før jul kom det en ny CD fra
Adventsangerne og deres kvalitetsbeviste dirigent Sverre Valen, den tredje plate på kort tid.
En riktig ønskeplate for alle
sanginteresserte, spekket med
klassiske perler.Koret er et representasjonskor for Adventistsamfunnet og
har medlemmer fra hele Østlandet.Her er det mye å glede seg
over. Koret har en tett, homogen
klang, de er velskolerte, men har
likevel beholdet sin friskhet. I
sine tolkninger er de fylt av ekte
følese og innlevelse, de har en intensitet som formidler et bud skap. Den distinkte teksuttalen
gir platen nerve i all sin velklang.Imponerende er også de tre
medvirkende solistene, sopranen
Bodil Arnesen, tidligere OL-kunstner, synger med en varme
og innforlivelse som er betagende, trompetisen Jan Fr. Christiansen spiller virtuost og elegant
og akkompagnatøren Kåre
Nordstoga er sikker og rutinert.
Nydelig spill og fin utnyttelse av
orgelets mange muligheter.
Sammen er de med på å understreke et velklingende helhetsbilde. Det føles nesten som
helligbrøde å peke på små
unøyaktigheter, men naturligvis
er ikke alt perfekt. – Heldigvis.

Koret åpner innadvent og flytende med Alta Trinita. Den
neste, Bachs Jesu, Jesu du mist
mein, hadde noe for raskt tempo.
Handels Dank Sei Dir, har fin stigning, med flott trompetinnslag. Kanskje mer orgelrus mot
slutten. For Unto Us A Son Is
Born, fra Messias er klangfull,
men blir sunget for bundet. Mozart sin Laudate Dominum klinger
overjordisk vakkert.

Så fulgte korpartier av Schubert, Bramhs og Mendelsohn,
smidig, intens og med stor dynamisk spennvidde. Enkelte
urenhter kunne spores underveis
uten at det hadde nevneverdig
betydning.

Virkelig spenst og rytme fikk
vi oppleve i to spirituels. Tilslutt
fikk vi høre Våren av Grieg. – Å,
hvilken velklang. Denne ble høydepunktet på en meget hørverdig CD-plate.