Om dirigenten

Elbjørg har sunget i kor siden hun var 9 år gammel. Som korsanger har hun bl.a. vært innom både Newbold College-choir, Andrews University Singers (kammerkor) and Chorale, og Jönköpings Oratoriekör. De siste 10 årene har hun vært medlem av Adventsangerne, der hun også har fungert som korets vise-dirigent.
Samtidig som hun som 9-åring begynte i jentekoret hos Liv Særheim, startet hun også med pianoundervisning ved Musikkonservatoriet i Oslo. I tillegg til å synge sopran i de ulike korene, ble det etter hvert til at hun også akkompagnerte flere kor, deriblant Newbold College-choir og Sanctus-koret i Danmark.
Elbjørg har sin musikkutdannelse fra Newbold College i England (BA) og Andrews University (MA) i USA. I fagkretsen hadde hun i tillegg til piano, både sang, dirigering, kor-pedagogikk og orgel. Senere har hun også tatt videreutdanning ved Musikhögskolan i Stockholm, vært på korsamlinger/kurs med bl.a. Georg Riedel og Jonathan Rathbone, tatt private sangtimer med bl.a. Marianne Hirsti og fått videre pianoundervisning av bl.a. Amalie Christie.
Ungdomskoret ved Skodsborg Badesanatorium i Danmark, «Nordklang» var det første koret Elbjørg var dirigent for i 1982/1983. Deretter flyttet hun til Ekebyholmsskolan i Sverige, der hun arbeidet sammenlagt i 10 år. I sin tid i Sverige var hun også ansatt som organist i Linköpings stift, der hun hadde barne-, dame- og blandet kor. Fra 2004 har hun arbeidet som musikklærer ved Tyrifjord videregående skole i Norge. På de to nevnte skolene har hun også hatt flere barnekor, skolekor, menighetskor og kammerkor.
I Sverige var hun med og startet musikkforeningen SAMS (Sjundedags Adventisternas Musik i Sverige), der hun bl.a. var formann i flere år. I 2009 tok hun over som formann for søsterorganisasjonen SAMNOR i Norge, der hun etter hvert tok over som hoved-dirigent for foreningens orkester.
Hun har også jeg har reist på turer med korene sine over hele Skandinavia, Island, Finland, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Spania, England, Russland og USA.