Praktfull allehelgenkonsert

 

Drammens Tidende, 4. november 2002
Praktfull allehelgenkonsert
av Per L. A.
 

Det skal mye til om det noen gang i
Strømsø kirkes 335-år lange historie har
vært så mye vakker sang og musikk å
høre som søndag kveld.

De rundt 80 Adventsangerne, under
eminente Sverre Valens følsomme og
sikre ledelse, ga en fullsatt kirke en konsert av høy klasse.

Skal man gå nærmere inn på korets
fremføring av et svært variert repertoar
vil man lett kunne slippe opp for superlativer. Sangerne behersket så vel det
kraftfulle som det følsomme, om det var
komposisjoner av Purcell, Schubert,
Verdi, Wideen eller Young som skulle
presenteres. Det hele ble avsluttet med
at Brit T. Fossum resiterte fra Davids åttende salme, og koret fulgte opp med
Fettkes musikalske utforming.

Hele veien var Solveig Norheim Andersen sikker og avbalansert akkompagnør. Vi fikk også høre henne sammen med Hanne Berntsen i Beethovens
sonate opp. 6 for 4-hendig klaver. Og så
må ikke fiolintalentet Miriam Wollan
Nilsson glemmes. Hennes avdeling hostet aftenens kraftigste applaus.

Apropos applaus: Det var nok klok av
erfaring at maestra Valen henstilte til
publikum om ikke a applaudere etter
hvert nummer. Det ville betydd en sen
kveld. At det, på tross av at henstillingen
ble fulgt gikk syv kvarter, hadde
ikke fornøyde tilhørere noe imot.