Praktfull lovsang av Adventsangerne

 

Sandefjords Blad, 14. mai 2001
Praktfull lovsang av Adventsangerne
av Willy Henriksen
 

Fra å være et jevnt godt
amatørkor har dirigent
Sverre Valen maktet å heve
kvaliteten til profesjonelle
høyder når det gjelder hans
arbeid med Adventsangerne. Konserten i går ga klar
beskjed om at tilhørerne til
sommerens østeuropeiske
turné vil få høre et kor som
holder et svært høyt musikalsk nivå, og som dessuten
innen egne rekke har solister på samme høye plan.

Fra den innledende «Deo
decamus gratias» av Gottfried A. Homelius og til avslutningsnummeret «The Majesty and Glory of Your
Name» av John Rutter fikk
den godt besatte kirken et
rikt og variert utvalg av den
sakrale korlitteraturens beste verker. Den svenske komponisten Johan Helmich Romans «Befall din våg åt
Herren» var et særpreget arrangement hvor soprangruppen viste sin klasse. Korets sopraner er glitrende og
setter de øvrige stemmegruppene nesten ufortjent i
skyggen.

Den kjente salem «Lover
den Herre» grenset sterkt
mot antofon vekselsang i
sitt friske tempo, og i Ivar
Widéns «Den stora vita här
vi se» hadde obligat fiolin etter en særdels effektfull åp ning av soprangruppen.

(I) En egen solistavdeling
fikk vi høre sopranen Sidsel
E. Olsen i en imponerende
tolkning av «Nun beut die
Flur» fra «Skapelsen» av
Haydn. Stemmen var ube sværet og tindrende ren selv
i de høyeste partiene. Lytefri diksjon og total røstkontroll. Tolkningen var et høydepunkt i konserten. Bassangeren Knut Lareng var
flott i «Sangen til aftenstjernen» av Wagner. Kanskje ikke det helt store volumet, men dybden var til
gjengjeld helt suveren og
sjelden i korsammenheng.

Sopranen Lisbeth Smedstad var sikker i «Fader Vår»
av A. Malotte med et ledig
foredrag og god tekstuttale.

Interessant var en avde
ling med nyere arrangementer av kjente sanger utført av blant annt Knut
Nystedt, Bjarne Sløgedal og
jazzpianisten Bengt Hallberg. Folketonekarakteren i
«Herre Jesus, gi meg nåde»
var Sløgedal på sitt beste, og
den slentrende, glade «Bruremarsj fra Seljord» i Joar
Rørmarks festlige harmonisring var også herlig.

14 år gamle Miriam Wollan Nilsson var konsertens
store overraskelse. Sikkert
og med eminent teknikk
tolket hun den polske komponisten Henr Wieniawskis
«Fiolinkonsert nr. 2 opus 22
fra 1870 på en måte som
vakte stort bifall. Hun fortsatte like godt med 2.satsen
fra samme verk. Et talent å
legge merke til!

Lisbeth Smedstad og Lena
Fosaas var samkjørte solister i Lloyd Webbers «Pie
Jesu», og sannelig dukket
det opp en congas-trommeslager i «Hosanna in the
highest» av Edw. Ferguson.
Effektfullt og rytmisk spenstig.

Helt til slutt spilte organist Svein Rustad en øredøvende versjon av Widors
kjente «Toccata i F-dur» med
klar demonstrasjon av orgelets kapasitet og egne evner
som utøver.. Blomstene til
hovedaktørene var mer enn
fortjente.